Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

FAQ - ofte stillede spørgsmål og svar vedr. menighedsrådsvalg

Hvor mange medlemmer består menighedsrådet af?

Menighedsrådet består af 13 valgte medlemmer (bestemt af antallet af folkekirke-medlemmer i sognet) og 3 præster.

 

Hvad skal man kunne for at sidde i menighedsrådet?

Have lyst til at bruge de evner man har. Der er brug for mange forskellige kompetencer.

En formand må gerne have et godt overblik og være god til mødeledelse.

Kasseren må gerne kende lidt til regnskab – men vi har Huset Venture, og kordegnene til at hjælpe.

Kontaktperson må gerne have kendskab til personaleledelse.

Bygningsudvalg, Præstegårdsudvalg – behøver folk med håndværksmæssige evner

Aktivitets & Musik udvalg, og Børne & Unge udvalg behøver folk der har lyst til at lave arrangementer af mange forskellige arter.

Diakoni udvalg har behov for folk der har lyst til socialt arbejde.

Og i det hele taget er der brug for nogen der gider engagere sig i sognet.

 

Hvor mange menighedsrådsmøder er der om året?

Det bliver fastsat af det til enhver tid siddende menighedsråd. I denne periode har udgangspunktet været 10 møder. En gang om måneden – undtaget juli og december måned.

 

Får man penge for at sidde i menighedsrådet?

Formand, Kasserer og Kontaktperson får et mindre beløb. Udvalgsformændene får et skattefrit beløb til telefon m.v.

 

Er der mødepligt til menighedsrådsmøder?

Der er i princippet mødepligt, såfremt man ikke er syg, på ferie eller lignende.

 

Hvordan organiseres arbejdet i menighedsrådet?

I indeværende periode er vi organiseret med Formand, Næstformand, Kasserer og Kontakt person, samt en række udvalg - Bygningsudvalg, Præstegårdsudvalg, Økonomiudvalg, Personale udvalg, Aktivitets og Musik udvalg, Børne & Unge-udvalg og Diakoni udvalg. Nogle udvalg er obligatoriske.

 

Er der meget arbejde ved at sidde i menighedsrådet?

Det afhænger meget af hvilke poster man skal bestride, og hvilket ambitionsniveau den enkelte har.

Da vi har en god medarbejderstab (10 fast ansatte), vil arbejdsbyrden være afhængig af hvor meget man vil engagere sig.

For de fleste vil der være møder ud over menighedsrådsmøderne. Lidt afhængig af hvilke problemer der opstår, og hvilke projekter der bliver besluttet i menighedsrådet.

 

Hvor længe er man valgt for?

Som udgangspunkt er man valgt for 4 år. Der er åbnet for en mulighed for at menighedsrådet kan søge om 2 årige valgperioder.

 

Hvilke opgaver ligger til det kommende menighedsråd?

Vi forventer at afslutte igangværende opgaver.

 

Ophavsret: