Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledig stilling som sognepræst i Nørre Tranders og Rørdal Pastorat

 

Matcher vi dine ønsker til et nyt embede?

Vores pastorat er beliggende i det østlige Aalborg tæt på Aalborg Universitet og nyt supersygehus. Der er kort afstand til byens rige kulturliv og idrætstilbud og til naturen med bl.a. Limfjorden, Lundby Bakker og Lille Vildmose. Der er skoler, daginstitutioner, kulturhus med bibliotek og mange foreninger i lokalområdet, som netop gennemgår en rivende udvikling i disse år.
Pastoratet består af to meget forskellige sogne med hver sin seværdige kirke og et rigt sogneliv. Du får to samarbejdsvillige præstekollegaer, og I har mulighed for at fordele opgaverne, så forskellige kompetencer og interesseområder tilgodeses. Du kan forvente et godt samarbejde med kompetente kirkefunktionærer, og der er god hjælp til praktiske og administrative opgaver. Menighedsrådene er velfungerende, engagerede og åbne over for nye tiltag.

Din arbejdsplads er i Nørre Tranders kirkecenter, der er velindrettet med undervisnings- og mødelokaler, kontorfaciliteter og samtalerum. Her har mange medarbejderne deres daglige gang, og der er gode muligheder for samarbejde og uformelt samvær med både alvor og humor.

Hvilke ønsker har vi til en ny præst?
Et godt samarbejde er helt afgørende for en velfungerende hverdag.
Derfor søger vi en holdspiller, der er parat til at bidrage ligeværdigt med alle opgaver i et konstruktivt og respektfuldt samarbejde med præstekollegaer, kirkefunktionærer, menighedsråd og andre aktører.
Vi forventer, at du er optaget af at formidle det kristne budskab til mennesker i alle aldre.
Vi oplever, at rummelighed er en væsentlig kvalitet i mødet med mangfoldigheden af mennesker i vore sogne.
Vores vision er at være en nærværende og udadvendt kirke. Vi har allerede gode samarbejdsrelationer i lokalområdet, og du kan bidrage med nye initiativer, der synliggør kirken endnu mere.

Om sogne og sogneaktiviteter:

Præster
Tre sognepræster, ingen distriktsdeling, mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Præsterne aftaler arbejdsdeling, der tilgodeser forskellige kompetencer og interesseområder.

Nørre Tranders sogn
Nørre Tranders kirke, ca. 1180, 150 siddepladser., beliggende i tidligere landsby. Ca. 13.000 indbyggere, heraf ca. 9.000 medlemmer af folkekirken. Bred folkekirkelig orientering. Kirkegangen er god.
Mangfoldigt sogn med mange børnefamilier, en del enlige forældre, mange studerende, en del udsatte borgere, og mange forskellige nationaliteter.
Lokalt samarbejde med tre folkeskoler, børnehaver, vuggestuer og dagplejere, FDF, Kulturelt Samråd m.fl.
Godt arbejdsmiljø med 11 engagerede kirkefunktionærer: 3 gravere, 2 kirketjenere, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 3 kordegne, 2 organister samt kirkekor.
Menighedsråd med 13 valgte medlemmer, som bidrager aktivt til rådets opgaver og sognets trivsel. Rådet indgår i Kirkeministeriets forsøg med ny organisering af menighedsrådenes arbejde og er organiseret efter bestyrelsesmodellen med arbejdende udvalg. Ingen politisk/kirkepolitiske retning. Rådets vision er, at Nørre Tranders kirke er en nærværende og udadvendt aktør i sognet.
Rådet er åbent for nye initiativer og ser forskellighed som en styrke.

Rørdal sogn
Rørdal kirke, 1930, 125 siddepladser, beliggende i landsbyen Sølyst. Tegnet af skagensarkitekt Ulrik Plesner, renoveret og genåbnet 2015. Ca. 320 indbyggere, heraf en del børnefamilier. Tæt ved kirken et sognehus, ”Logen”, som giver mange aktivitetsmuligheder. Pæn tilslutning til højmesser, familiegudstjenester og øvrige aktiviteter. Kirkens personale er en graver, organist og kirkesanger. Menighedsråd med 5 valgte medlemmer.

Sogneaktiviteter
Højmesse i Nørre Tranders kirke hver søndag, og i Rørdal kirke hver 14. dag. Gudstjenester på lokale plejehjem, hvoraf det ene er demensplejehjem. Månedlig gudstjeneste for psykisk og fysisk udviklingshæmmede dels på botilbud i Nørre Tranders sogn og ca. hver 3. måned i Rørdal kirke. Desuden temagudstjenester målrettet børnefamilier. Nørre Tranders har 4-5 konfirmandhold og en del kirkelige handlinger.
Mange kirkelige aktiviteter, bl.a. babysalmesang, kirke-skole-samarbejde, sognearrangementer, koncerter, jule- og konfirmationshjælp, Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling.

Kan du se dig selv i dette billede af vores nye præst? Så vil vi se frem til at modtage din ansøgning. Du må også gerne byde ind med områder, som du i særlig grad brænder for og har relevante forudsætninger for at varetage.

Ansøgning
Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. 
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi fra Pastoralseminariet vedlagt. 
Ansøgning stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, via e-mail til: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK
Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest d. 30. maj 2022 kl. 15.00. 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller vil besøge os, er du velkommen til at kontakte:
Jan Østergaard Laursen, formand Rørdal menighedsråd, tlf. 26 25 48 05, mail: jan.l@strofanet.dk
Erik Villy Rasmussen, formand Nørre Tranders menighedsråd, tlf. 30 60 09 61, mail: formand@nrtranders.dk
Oral Shaw, kirkebogsførende sognepræst, tlf. 25 31 79 00, mail orsh@km.dk

Ophavsret: