Nørre Tranders menighedsråd

Ingelise Pedersen

Formand/kontaktperson

Tlf. 9815 3344 / 2092 3187

E-mail: formanden@nrtranders.dk


Poul Erik Føns Sørensen

Næstformand, områdeansvarlig for kirkegård

Tlf. 2259 8186

E-mail: hspef@stofanet.dk


Inge-Lise Thomsen

Kasserer, fmd. for valgbestyrelsen

Tlf. 2888 3131

E-mail: roenbjergvej9@gmail.com


Steen Brøsted Pedersen

Menigt medlem

Tlf. 2880 7003

E-mail: steenbp@gmail.com


Per Woldbye

Menigt medlem, fmd. for præstegårdsudvalget

Tlf. 4078 4980

E-mail: woldbye@outlook.dk


Birthe Hummelshøj Jørgensen

Menigt medlem

Tlf. 9815 8714 / 3026 8714

E-mail: birthe@shjelektronik.dk


Elmer Nødskov Jespersen

Menigt medlem, fmd. for Bygningsudvalget

Tlf. 9815 8693

E-mail: elmerjespersen@gmail.com


Hanne Schou Christensen

Menigt medlem, fmd. for Aktiviteter & Musik-udvalg

Tlf. 9815 61109152 0545

E-mail: heschou@stofanet.dk


Rita Kirk

Menigt medlem

Tlf. 4034 7085

E-mail: ritakirk@stofanet.dk


Tove Jensen

Menigt medlem

Tlf. 6168 0016

E-mail: Tove0876@gmail.com


Aase Frilund Møller

Menigt medlem, fmd. for Børne- & Ungeudvalg

Tlf. 2423 2924

E-mail: aafm@stofanet.dk


Eva Krog Vistisen

Menigt medlem

Tlf. 2099 9080

E-mail: evakrog@vistisen.net


Preben Bonde

Menigt medlem

Tlf. 2021 1980

E-mail: prebenbonde9@gmail.com


Menighedsrådet i Nørre Tranders sogn tæller i alt 16 medlemmer, deraf 3 præster.

Nørre Tranders menighedsråd holder åbne menighedsrådsmøder i Nørre Tranders Kirkecenter, Lemvigvej 100. Alle møder begynder kl. 17.00. Se i venstre side, hvornår næste møde finder sted.

Dagsorden og udskrift af menighedsrådets beslutningsprotokol vil være ophængt i forgangen til kirkekontoret, Lemvigvej 100, hvortil der er adgang i kontorets åbningstid.

Arbejdet i rådet består i, at "tage hånd om kirkens liv og vækst" i sognet. Det vil blandt andet sige, at menighedsrådet, i samarbejde med de ansatte, sørger for, at alt fungerer, så gudstjenester og kirkelige handlinger kan afvikles på bedste måde.

Der er nedsat forskellige udvalg :

Aktivitetsudvalget arrangerer møder i Kirkecentret, den årlige sogneudflugt og specielle gudstjenester - altsammen i samarbejde med præster og betjening.

Børn- og ungeudvalget arrangerer babysalmesang, legestue, familiegudstjenester o. lign. Udvalget står også bag indkøb af materiale til konfirmandundervisning.

Kirke- kirkegårds- og centerudvalget sørger for, at Kirken og Kirkecentret holdes i forsvarlig stand.  

Fællesudvalget (fælles for Nørre Tranders og Rørdal) tager sig af en præstebolig.