Musikken i kirken

Præludium = forspil. For det meste et orgelstykke valgt og spillet af organisten.

Introitus = korsang som indledning til gudstjenesten. Den kan erstatte præludiet. 
I Nørre Tranders Kirke indledes gudstjenesten som oftest med introitus sunget af kirkens kor.

Motet = flerstemmig korsang. Almindeligvis synger koret i Nørre Tranders Kirke motet inden salmen efter prædiken.

Postludium = efterspil. For det meste et kort orgelstykke valgt og spillet af organisten. Postludiet afslutter gudstjenesten.

Til en højmesse hører fem salmer, som vælges af præsten:

1. salme synges efter indgangsbøn
2. salme synges efter den første bibelske læsning
3. salme synges før prædiken
4. salme synges efter prædiken
5. salme synges før udgangsbønnen.

Omkring dåb og nadver synges også salmer.

Salmer synges som hovedregel fra Den danske Salmebog, og salmenumrene fremgår af kirkens salmetavler.

Ophavsret: